Twoja Karta z Przekazem to:

Szczęście w Nieszczęściu

To, co wydaje się być problemem, jest tak naprawdę częścią odpowiedzi na Twoje modlitwy. 
Zrozumiesz powody zaistnienia obecnej sytuacji kiedy wszystko się rozwiąże. 
Zaufaj w boskiej ochronie i nieskończonej wiedzy, bo to one odpowiedziały na Twoje modlitwy w najlepszy możliwy sposób.
Nie lękaj się przyszłości!